Domovská stránka > EM technologie na ostrově Bali

EM technologie na ostrově Bali

EM technologie na ostrově Bali
Ostrov Bali je jednou ze známých turistických destinací v Indonésii díky svojí úžasné a přirozené kráse a tradiční kultuře.Rozvoj turistických aktivit na Bali je podporován vysokým rozvojem služeb v oblasti ubytování, dopravy a komunikace a připraveností společností na Bali konzervovat přírodní krásy ve venkovských, mořských a městských oblastech. Každý rok navštíví Bali více než milion zahraničních a 3 miliony domácích návštěvníků.
 
Vývoj zemědělství a  živočišné výroby na Bali je směřováno k uspokojení poptávky po potravinách ze strany obyvatel a návštěvníků. Na druhé straně existují obavy z rozvoje konvenčního zemědělství, které používá chemická hnojiva a pesticidy, neboť ta mohou poškodit životní prostředí, znečistit půdu, řeky, podzemní vody a moře. Toto může nakonec zničit národní krásy Bali. Také rozvoj živočišné výroby, obzvláště chov drůbeže, dobytka a prasat může vytvářet některá znečištění a zápach, což je velmi citlivou oblastí pro turisty. Konzervace přírodních zdrojů, správné hospodaření s odpadní vodou z hotelů, městským odpadem a odpadem živočišné výroby jsou nejvhodnější metodou pro zachování přírodní krásy ostrova Bali.
 
Aplikace EM technologie na ostrově Bali se provádí v zemědělství, živočišné výrobě a v hospodaření s odpadní vodou od r. 1993. Na zemědělských polích se EM technologie používá  na hrozny, citrusy, zeleninu, rýži, vanilku a na kávové plantáže.V oblasti živočišné výroby se EM technologie aplikuje při chovu drůbeže, dobytka a prasat. EM technologie se rovněž využívá  při hospodaření s odpadní vodou z hotelů.
Aplikace EM technologie poskytuje povzbuzující možnosti pro zachování přírodních krás na Bali využitím přirozeného farmaření a recyklace městského odpadu. Nápad na rozvoj agroturistických aktivit, které mohou představit koncept přirozeného hospodaření a EM technologie zahraničním i tuzemským turistům, je velmi zajímavou ukázkou možností použití EM technologie směrem k trvale udržitelnému zemědělství a životnímu prostředí.  Je také možností, jak stanovit ostrov Bali světovým modelovým ostrovem aplikace EM technologie.
 

Bioremeditace

 
Bioremeditace je novou zpracovatelskou technologií pro vyčištění kontaminovaného životního prostředí za použití mikroorganismů. Přirození nepřátelé charakterističtí pro organismy jsou využíváni buď za účelem zničení nebo za účelem přeměny nebezpečných kontaminantů na méně škodlivé formy. Tato technologie se osvědčila při regeneraci kontaminovaných oblastí efektivnějším způsobem s menším rizikem pro člověka než konvenční metody.
 
Používají se dvě čistící metody –IN SITU zpracovatelská metoda rozkládá nebo přeměňuje kontaminanty na místě, zatímco EX-SITU čistící metoda vyžaduje, aby kontaminanty byly odvezeny z místa a vyčištěny někde jinde.
Za použití bioremeditace mohou být vyčištěny následující toxické odpadní látky: nafta, pesticidy, zemědělské chemikálie, odpadní vody.
Jednou z laboratoří, která zkoumá bioremeditaci je Lawrence Berkley  národní laboratoř v centru pro environmentální biotechnologii. Tato laboratoř je poměrně nová a působí ve dvou různých oblastech.
Jedna oblast provádí a koordinuje mezidisciplinární projekty pro 6 divizí a 70 vědců v LBNL. Tyto mezidisciplinární týmy sdílejí své odbornosti pro dosažení úspěchů ve svých projektech. Představte si řešení všech různých problémů spojených se znečištěním životního prostředí. Rozvoj čistících metod vyžaduje odbornost mnoha různě zaměřených vědců. Například při znečištění toxickým odpadem by geolog věděl, jaký dopad může mít znečištění na půdu, zatímco biolog by byl schopný zhodnotit míru rizika pro člověka v souvislosti s konkrétním znečištením.
Druhou oblastí je výzkum mikroorganismů a bioremeditace. Badatelé se zajímají o chování mikroorganismů v různých znečištěných prostředích. Zkoumají, jakou mají mikroorganismy schopnost přežít ve znečištěném prostředí, ale zároveň jak používají znečitovatele pro výživu.
 

Bioremeditace

 
Bioremeditace hraje důležitou roli v každém ekosystému. Bez jejich neustálé činnosti by funkce ekosystému ustala a zanikla. Kromě toho, že mikroby udržují ekosystém zdravý, mohou také napravit již poškozený tím, že konzumují cizí a škodlivé substance a nahrazují je prospěšnými vedlejšími produkty.
Terry Hazen je vědec využívající přírodu k tomu, aby se sama vyléčila. Je odborníkem na bioremediaci – využívání mikrobů k vyčištění kontaminace.
Jeden z jeho projektů byl pro federální vládu – 310 mil2 velká oblast okolí řeky Savannah (SRS) v Jižní Karolíně. SRS je jednou z nejvíce znečištěných oblastí v USA. Po čtyři desetiletí se zde vyráběl radioaktivní materiál pro americké jaderné zbraně. Roztoky používané při tomto procesu a skladovány v nádržích byly rutinně dopravovány potrubím zakopaným v zemi. V potrubí vznikaly trhliny a roztoky unikaly do podzemí.
Obvykle je velmi obtížné vyčistit chloridové roztoky, ale Hazen vyzkoušel novou strategii. Využil mikroby již v zemi dostupné. Metanotrofy, mikroby, kterým se daří v metanu, přirozeně konzumují kontaminanty, ale obvykle existují malém množství. Hazen zvýšil množství metanotrofů v půdě SRS tím, že napumpoval metan potrubím do kontaminované půdy. Množství mikrobů začalo narůstat a rozkládat kontaminanty v půdě.
Až půda nebude kontaminována, Hazel musí přestat pumpovat metan do půdy. Mikroby odumřou na jejich přirozenou úroveň. Jedná se o efektivní řešení s nízkými nároky.

Kontaktujte nás

Jméno a příjmení
Telefonní číslo
E-mail
Dotaz
NEBOJTE SE,
ODPOVÍME!

Přečtěte si také

Bioplaneta

Newsletter

Newsletter
Přihlaste se k odběru informačních e-mailů
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva z Bioplanety. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.
© 2010  |  BIO PLANETA. Bio obaly, ekologické obaly.

právní ujednání    mapa stránek